MJERE ABC KREDITNE UNIJE - COVID-19

Prijava

Potaknuta brigom za zdravlje, ali i svjesna potencijalnih šteta koje bi pojava koronavirusa mogla ostaviti na cjelokupno gospodarstvo, dohodak građana, prihode i stabilnost poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika i poslovnih subjekata povezanih s našim članovima, ABC kreditna unija omogućava svojim članovima mjere pomoći vezane uz otplatu kredita.Članovi ABC kreditne unije – građani (fizičke osobe), poljoprivrednici (OPG-ovi), obrtnici i ostali poduzetnici pogođeni posljedicama uzrokovanim pandemijom koronavirusa, mogu podnijeti Zahtjev za odgodu plaćanja obveza po kreditu (moratorij).

Zahtjev za moratorij mogu podnijeti članovi s kreditnim obavezama prema ABC kreditnoj uniji, a kod kojih je zbog pojave pandemije koronavirusa došlo do:

 • gubitka redovnih primanja zbog gubitka posla
 • smanjenja ili neredovitosti redovitih primanja
 • zatvaranja obrta/poduzeća temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH (NN 32/2020-713)
 • značajnog pada prihoda ili  očekivanja da će prihod u narednim razdobljima padati       (OPG-ovi, obrtnici)
 • otežane naplate svojih potraživanja koja može utjecati na pad novčanih tokova i likvidnosti (OPG-ovi, obrtnici)

Osnovni uvjet za ugovaranje moratorija su uredno podmirene obveze po kreditu na dan 31.12.2019.

Moratorij će se provoditi na način da:

 • ugovorena redovna kamatna stopa po kreditu ostaje nepromijenjena
 • korisnik kredita bira između opcije mjesečnog plaćanja redovne kamate ili jednokratnog plaćanja redovne kamate po isteku moratorija
 • za vrijeme trajanja moratorija ABC kreditna unija ne obračunava i ne naplaćuje zateznu kamatu
 • za vrijeme trajanja moratorija otplata anuiteta stavlja se u mirovanje (anuiteti se ne otplaćuju)
 • se naknada za obradu Zahtjeva za odgodu otplate po kreditu (moratorij) ne naplaćuje
 • je rok trajanja moratorija 3 mjeseca, odnosno prema dogovoru
 • nakon isteka moratorija, rok otplate kredita se produljuje za rok trajanja moratorija ili rok dospijeća kredita ostaje nepromijenjen, a anuiteti se proporcionalno povećavaju
 • ukoliko se anuiteti kredita mjesečno naplaćuju putem administrativnih zabrana na plaću, ABC kreditna unija će obavijestiti poslodavca o prestanku postupanja po istim za vrijeme trajanja moratorija

 

Potrebna dokumentacija

Korisnik kredita, kao dokaz pogoršanja financijskog položaja uzrokovanog pandemijom koronavirusa, dužan je priložiti dokumentaciju kojom će potvrditi opravdanost Zahtjeva:

 • Odluku poslodavca o raskidu ugovora o radu i/ili
 • Odluku poslodavca o smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće i/ili
 • Rješenje o zatvaranju obrta/slobodnog zanimanja temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH i/ili
 • BON-2 obrazac kao dokaz smanjenja poslovanja ili drugi dokument iz kojeg je vidljive poslovne poteškoće nastale u periodu pojave koronavirusa i/ili
 • Potvrdu o otkazanim narudžbama i/ili odgodi plaćanja ispostavljenih računa od strane kupaca koje su nastale u periodu pojave koronavirusa i/ili
 • dokumentaciju o mjerama samoizolacije, karantene, otvorenog bolovanja i
 • drugu dokumentaciju na zahtjev Kreditne unije

OPG-ovima i obrtnicima, osim predstavljenih mjera odgode otplate obveza po kreditu, nudimo i reprograme postojećih kredita, kredite za očuvanje financijske likvidnosti, te druge financijske aranžmane u skladu s potrebama pojedinog člana.

 

Upute za predaju Zahtjeva za odgodu plaćanja obveza po kreditu (moratorija)

Zahtjev za odgodu plaćanja obveza po kreditu dostupan je na internet stranicama ABC kreditne unije (www.abc-ku.biz) i u poslovnici Unije, na adresi Stjepana i Antuna Radića 46, Sisak.

Ispravno ispunjen Zahtjev potrebno je dostaviti u ABC kreditnu uniju na jedan od sljedećih načina:

 • putem e-maila, u elektroničkom obliku, na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • putem pošte, na adresu Stjepana i Antuna Radića 46, Sisak,
 • osobno u poslovnici.

Svaki predani Zahtjev biti će obrađen u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je dostavljena sva potrebna dokumentacija, ABC kreditna unija će vas obavijestiti o prihvaćanju ili odbijanju vašeg Zahtjeva. U slučaju prihvaćanja Zahtjeva, obavijestiti ćemo vas o daljnjim koracima.

Svi naši članovi,  korisnici kredita koji imaju redovita primanja i/ili nisu imali poteškoća u poslovanju zbog pandemije koronavirusa, obvezni su i dalje uredno izvršavati svoje  kreditne obveze prema ABC kreditnoj uniji, sukladno Ugovorima o kreditu i Otplatnim planovima.

 

Zdravstvene mjere ABC kreditne unije vezane za koronavirus

Poslovnica ABC kreditne unije svakodnevno se čisti i dezinficira. Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje dva metra u prostoru poslovnice i jednog metra u vanjskom perimetru poslovnice (otvoreni prostor). U poslovnici je dostupno dezinfekcijsko sredstvo kojim je pri ulasku u prostor poslovnice obavezna dezinfekcija ruku. Za zaposlenike su osigurane zaštitne maske i zaštitne rukavice.

Preporučujemo članovima, radi smanjenog izlaganja direktnom kontaktu, korištenje telefonske i elektroničke komunikacije i digitalnih usluga u što većoj mjeri.

 

Privremeno radno vrijeme

S ciljem ograničavanja širenja koronavirusa, ABC kreditna unija uvela je privremeno radno vrijeme.

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka, od 08.00 do 12.00 sati.

Radno vrijeme Unije je od 07.30 do 15.30 sati te je nakon završetka rada sa strankama, u navedenom periodu, moguća telefonska komunikacija.

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gdje se nalazimo: