PODUZETNIČKI KREDITI MODEL H-1

Prijava

Sisak, 01.07.2022.

PODUZETNIČKI KREDITI UZ SUBVENCIJU KAMATA IZ SREDSTAVA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, GRADOVA I OPĆINA:

MODEL H-1: Gotovinski krediti uz fiksnu kamatnu stopu s valutnom klauzulom EUR

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do EUR 54.000,00

Valutna klauzula:

S valutnom klauzulom

Namjena:

70% za osnovna sredstva; 30% za obrtna sredstva

Rok otplate:

Do 120 mjeseci

Poček:

Do 6 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

4,75% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 6,22%

Naknada:

0,80% jednokratno na iznos odobrenog kredita, minimalno 1.000,00kn

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima, tromjesečna ili polugodišnja otplata

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Korisnici:

Obrtnici s područja Sisačko-moslavačke županije

Redovna primanja:

Redovna plaća ili mirovina, dohodak od samostalne djelatnosti

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

Registrirani obrtnici sa sjedištem u SMŽ i obavljanjem poslovanja na području SMŽ

Pozitivno poslovanje i reguliran dug prema državi

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.)

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl. – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

·         Rješenje o upisu u Obrtni registar

·         Izvod žiro računa iz banke za prošlu i tekuću godinu

·         Knjiga primitaka i izdataka

·         Ugovori s kupcima

·         Potvrda o poreznom dugu

·         Prijava poreza na dobit

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

20.000,00

Rok otplate

72 mjeseca

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,80%

Kamatna stopa

fiksna 4,75%

Efektivna kamatna stopa

5,14%

Visina mjesečnog anuiteta

319,78

Ukupan iznos za otplatu

23.024,16

 

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.