Obrtnici - model G-2

Prijava

Sisak, 01.07.2022.

OBRTNICI – MODEL G-2: Namjenski krediti u valutnoj klauzuli uz fiksnu kamatnu stopu

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do EUR 50.000,00

Valutna klauzula:

Uz valutnu klauzulu

Namjena:

Investicijske potrebe

Rok otplate:

Od 12 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

Od 3,50% do 6,40% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 7,06%

Naknada:

2,00%

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Korisnici:

Obrtnici s područja Sisačko-moslavačke županije

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina, dohodak od samostalne djelatnosti

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni obrtnicima koji imaju kreditnu sposobnost

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

Rješenje o upisu u Obrtni registar              

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.) po odabiru Kreditora

Dodatno osiguranje (zalog na imovinu obrtnika)

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl. – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

·         Rješenje o upisu u Obrtni registar

·         Izvod žiro računa iz banke za prošlu i tekuću godinu

·         Knjiga primitaka i izdataka

·         Ugovori s kupcima

·         Potvrda o poreznom dugu

·         Prijava poreza na dobit

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

IZNOS KREDITA DO 50.000,00 EUR UZ KAMATNU STOPU OD 3,50% DO 6,40% GODIŠNJE, FIKSNO ZA CIJELO VRIJEME OTPLATE KREDITA

Iznos mjesečnog anuiteta

Vrijednost kredita u EUR

12

mjeseci

24

mjeseci

36 mjeseci

48 mjeseci

60 mjeseci

72 mjeseca

84 mjeseci

96 mjeseci

108 mjeseci

120 mjeseci

2.000,00

169,84

87,74

60,39

46,79

38,67

33,29

29,46

26,58

24,36

22,61

4.000,00

339,69

175,49

120,78

93,57

77,33

66,58

58,91

53,15

48,72

45,22

10.000,00

849,22

438,71

301,96

233,93

193,33

166,44

147,29

132,88

121,80

113,04

15.000,00

1.273,82

658,07

452,94

350,90

289,99

249,66

220,93

199,32

182,69

169,56

30.000,00

2.547,65

1.316,14

905,88

701,8

579,98

499,31

441,86

398,64

365,39

339,12

Nominalna kamatna stopa

 

3,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,80%

 

6,00%

 

6,15%

 

6,25%

 

6,30%

 

6,35%

 

6,40%


PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

10.000,00

Rok otplate

60 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

2,00%

Kamatna stopa

fiksna 6,80%

Efektivna kamatna stopa

7,03%

Visina mjesečnog anuiteta

193,33

Ukupan iznos za otplatu

11.599,80

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.