Obrtnici - model G-1

Prijava

Sisak, 01.01.2021.

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

do KN 350.000,00

Valutna klauzula:

Bez valutne klauzule

Namjena:

Za tekuće potrebe

Rok otplate:

Od 6 do 24 mjeseca

Nominalna kamatna stopa:

Od 3,43% do 5,90% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 7,15%

Naknada:

2,00%

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

Mjesečno plaćanje kamate, otplata glavnice kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po dospijeću, prema potrebama i mogućnostima člana

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Korisnici:

Obrtnici

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina, dohodak od samostalne djelatnosti

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni obrtnicima koji imaju kreditnu sposobnost

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

Rješenje o upisu u Obrtni registar              

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.) po odabiru Kreditora

Dodatno osiguranje (zalog na imovinu obrtnika)

 

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl. – ovisno o vrsti primanja
 • Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Rješenje o upisu u obrtni registar
 • Izvod žiro računa iz banke za prošlu i tekuću godinu
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Ugovori s kupcima
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Ugovori s kupcima
 • Potvrda o poreznom dugu
 • Prijava poreza na dobit

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

KN

Traženi iznos kredita

20.000,00

Rok otplate

24 mjeseca

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

2,00%

Kamatna stopa

fiksna 5,90%

Efektivna kamatna stopa

7,09%

Ukupan iznos za otplatu

22.429,45

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.