Obrtnici - model G

Prijava

Sisak, 02.01.2023.

OBRTNICI – MODEL G: Namjenski krediti u EUR uz fiksnu kamatnu stopu i otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

do 50.000,00 EUR

Valutna klauzula:

Krediti u EUR

Namjena:

Za tekuće potrebe

Rok otplate:

Od 6 do 24 mjeseca

Nominalna kamatna stopa:

6,80% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 7,02%

Naknada:

Bez naknade

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Korisnici:

Obrtnici s područja Sisačko-moslavačke županije

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina, dohodak od samostalne djelatnosti

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni obrtnicima koji imaju kreditnu sposobnost

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

Rješenje o upisu u Obrtni registar

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.) po odabiru Kreditora

Dodatno osiguranje (zalog na imovinu obrtnika)

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl. – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

·         Rješenje o upisu u Obrtni registar

·         Izvod žiro računa iz banke za prošlu i tekuću godinu

·         Knjiga primitaka i izdataka

·         Ugovori s kupcima

·         Potvrda o poreznom dugu

·         Prijava poreza na dobit

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

IZNOS KREDITA DO 50.000,00 EUR UZ KAMATNU STOPU OD 6,80% GODIŠNJE, FIKSNO ZA CIJELO VRIJEME OTPLATE KREDITA

Iznos mjesečnog anuiteta

Vrijednost kredita u EUR

6

mjeseci

12

mjeseci

18

mjeseci

24

mjeseci

3.000,00

509,96

259,30

175,78

134,05

5.000,00

849,94

432,17

292,97

223,41

10.000,00

1.699,88

864,35

585,94

446,82

Nominalna kamatna stopa

 

6,80%

 

6,80%

 

6,80%

 

6,80%

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

3.000,00

Rok otplate

12 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,00%

Kamatna stopa

fiksna 6,80%

Efektivna kamatna stopa

7,01%

Visina mjesečnog anuiteta

259,30

Ukupan iznos za otplatu

3.111,60

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.