LOMBARDNI KREDITI - MODEL D

Prijava

Sisak, 02.01.2023.

MODEL D - LOMBARDNI KREDITI: Nenamjenski krediti u EUR uz fiksnu kamatnu stopu

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do 50.000,00 EUR

Valutna klauzula:

Krediti u EUR

Rok otplate:

Od 12 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

Za 2,50% viša od namjenski oročenog depozita, fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 7,50%

Naknada:

Do 3,50%

Visina depozita:

0,95% iznosa kredita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

Namjena:

Bez namjene

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

                                          

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.) po odabiru Kreditora

Dodatno osiguranje (garantni depozit – 95% iznosa kredita)

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

10.000,00

Rok otplate

24 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,65%

Kamatna stopa na garantni depozit

3,50%

Kamatna stopa na kredit

6,00%

Efektivna kamatna stopa

7,26%

Visina mjesečnog anuiteta

443,21

Ukupan iznos za otplatu

10.637,04

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.