INVESTICIJSKI KREDITI - MODEL E

Prijava

Sisak, 02.01.2023.

MODEL E -INVESTICIJSKI KREDITI: Namjenski krediti u EUR uz fiksnu kamatnu stopu uz zalog nekretnine

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do 60.000,00 EUR

Valutna klauzula:

Kredit u EUR

Rok otplate:

Od 12 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

5,37% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 5,50%

Naknada:

Bez naknade

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

Namjena:

Kupnja ili izgradnja stambenog objekta

Uređenje stambenog objekta

Investicijski uz zalog stambene nekretnine

Procjena vrijednosti nekretnine:

Stranka je dužna kod ovlaštenog procjenitelja, o svom trošku, osigurati izradu procjene vrijednosti nekretnine koja je predmet zaloga u kreditu

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

                                               

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.)

Dodatno osiguranje (hipoteka na stambenoj nekretnini u omjeru 1:1,50)

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

·         Predugovor o kupoprodaji nekretnine

·         Procjena vrijednosti nekretnine

·         Izvadak iz zemljišnih knjiga

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

20.000,00

Rok otplate

120 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,00%

Kamatna stopa

fiksna 5,37%

Efektivna kamatna stopa

5,50%

Visina mjesečnog anuiteta

215,77

Ukupan iznos za otplatu

25.892,40

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.