Građani - model B

Prijava

Sisak, 02.01.2023.

 

MODEL B: Gotovinski nenamjenski krediti u EUR uz fiksnu kamatnu stopu

 

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do 50.000,00 EUR

Valutna klauzula:

Krediti u EUR

Rok otplate:

Do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

Od 1,48% do 6,46% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 7,50%

Naknada:

3,50%

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Redovna primanja:

Redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni:

·         kreditno sposobnim tražiteljima kredita,

·         kreditno nesposobnim tražiteljima kredita uz sudužnika,

·         tražiteljima kredita koji imaju blokadu računa.

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.) po odabiru kreditora

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

 

IZNOS KREDITA DO 50.000,00 EUR UZ KAMATNU STOPU OD 1,48% do 6,46% GODIŠNJE, FIKSNO ZA CIJELO VRIJEME OTPLATE KREDITA

Iznos mjesečnog anuiteta

Vrijednost kredita u KN

12

mjeseci

24

mjeseci

36

mjeseci

48

mjeseci

60

mjeseci

72

mjeseci

84

mjeseci

96

mjeseci

108

mjeseci

120

mjeseci

4.000,00

336,01

173,72

119,85

93,01

76,98

66,33

58,78

53,15

48,80

45,34

10.000,00

840,03

434,29

299,62

232,52

192,45

165,82

146,95

132,88

122,00

113,34

30.000,00

2.520,09

1.302,88

898,86

697,56

577,34

497,47

440,85

398,64

365,99

340,03

Nominalna kamatna stopa

 

1,48%

 

4,01%

 

4,98%

 

5,49%

 

5,81%

 

6,02%

 

6,18%

 

6,30%

 

6,39%

 

6,46%

 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

4.000,00

Rok otplate

60 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

3,50%

Kamatna stopa

fiksna 5,81%

Efektivna kamatna stopa

7,50%

Visina mjesečnog anuiteta

76,98

Ukupan iznos za otplatu

4.618,80

 

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.