Građani - model A

Prijava

Sisak, 01.07.2022.

MODEL A: Gotovinski nenamjenski krediti u kunama uz fiksnu kamatnu stopu, bez naknade

 

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do KN 350.000,00

Valutna klauzula:

Bez valutne klauzule

Rok otplate:

Do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

7,08% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unija  obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 7,31%

Naknada:

Bez naknade

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Redovna primanja:

Redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

Prvoklasni član (rizična skupina A)

Dugogodišnje članstvo u kreditnoj uniji

Administrativna zabrana na plaći/mirovini

Dosadašnja urednost u podmirivanju obveza u uniji

(zadovoljavanje najmanje dva navedena uvjeta)

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.) po odabiru Kreditora

 

Osnovna dokumentacija:

·         Zahtjev za kredit

·         Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         Dokaze o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl. – ovisno o vrsti primanja

·         Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

IZNOS KREDITA DO 350.000,00 HRK UZ KAMATNU STOPU OD 7,08% GODIŠNJE, FIKSNO ZA CIJELO VRIJEME OTPLATE KREDITA

Iznos mjesečnog anuiteta

Vrijednost kredita u KN

12  mjeseci

24

mjeseci

 

36 mjeseci

48 mjeseci

60 mjeseci

72 mjeseci

84 mjeseci

96 mjeseci

108 mjeseci

120 mjeseci

10.000,00

865,64

448,09

309,14

239,83

198,39

170,87

151,32

136,74

125,47

116,52

50.000,00

4.328,18

2.240,44

1.545,68

1.199,17

991,95

854,37

756,59

683,68

627,34

582,61

250.000,00

 

 

 

 

 

4.271,86

3.782,95

3.418,39

3.136,71

2.913,03

Efektivna kamatna stopa

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

7,31%

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

KN

Traženi iznos kredita

100.000,00

Rok otplate

72 mjeseca

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

bez naknade

Kamatna stopa

fiksna 7,08%

Efektivna kamatna stopa

7,31%

Visina mjesečnog anuiteta

1.708,74

Ukupan iznos za otplatu

123.029,28

 

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.