Građani - model A

Prijava

Sisak, 02.01.2024.

Iznos kredita:

do 50.000,00 EUR

Rok otplate:

do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

do 9,11% godišnje, fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

Na dospjelu glavnicu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

9,50%

Naknada:

nema naknade

Visina garantnog namjenskog depozita:

-

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Redovna mjesečna novčana primanja:

plaća, mirovina, ostale naknade umjesto plaće

Kreditna sposobnost:

krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

prvoklasni član (rizična skupina A)

dugogodišnje članstvo u kreditnoj uniji

administrativna zabrana na plaći/mirovini

dosadašnja urednost u podmirivanju obveza u uniji

(zadovoljavanje najmanje dva navedena uvjeta)

Osiguranje otplate:

osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja, zalog oročenog depozita i sl.) po odabiru Kreditora; mogućnost odobrenja bez jamaca

 

Osnovna dokumentacija:

·         zahtjev za kredit

·         fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)

·         dokaze o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl. – ovisno o vrsti primanja

·         instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: po potrebi Kreditna unija kod procjene kreditne sposobnosti može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

REPREZENTATIVNI PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

4.000,00

Rok otplate

72 mjeseca

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

nema naknade

Kamatna stopa

fiksna 9,11%

Efektivna kamatna stopa

9,50%

Visina mjesečnog anuiteta

72,32

Ukupan iznos za otplatu

5.207,04

 

NAPOMENA: ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

 

Reprezentativni primjer je onaj primjer prema čijim uvjetima, ili boljim, najmanje dvije trećine potrošača može sklopiti ugovor o kreditu, sukladno članku 4. stavak 4. Zakona o potrošačkom kreditiranju.


 

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Informativni kreditni kalkulator

Mjesečna rata: 0.00 EUR

Ukupna otplata: 0.00 EUR

Naknada za obradu: 0.00 EUR

Izračun je informativnog karaktera, kontaktirajte nas za konačne izračune.