ENU - INVESTICIJSKI KREDITI

Prijava

Sisak, 01.07.2021.

MODEL ENU -INVESTICIJSKI KREDITI: Namjenski krediti za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do EUR 20.000,00

Valutna klauzula:

Uz valutnu klauzulu

Rok otplate:

Od 12 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

5,47% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unijaobračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 5,61%

Naknada:

Bez naknade

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

Namjena:

Za financiranje vlastitog učešća korisnika,za sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području RH, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti

Procjena vrijednosti nekretnine:

Ukoliko je instrument osiguranja kredita zalog na nekretnini, stranka je dužna kod ovlaštenog procjenitelja, o svom trošku, osigurati izradu procjene vrijednosti nekretnine koja je predmet zaloga u kreditu

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji

Ugovor o sufinanciranju korisnika sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                           

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.)

dodatno osiguranje po procjeni Kreditora (hipoteka na nekretnini u omjeru 1:1,50)

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti primanja
  • Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Ugovor o sufinanciranju zaključen između korisnika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Procjena vrijednosti nekretnine
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita

EUR

Traženi iznos kredita

10.000,00

Rok otplate

60 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,00%

Kamatna stopa

fiksna 5,47%

Efektivna kamatna stopa

5,61%

Visina mjesečnog anuiteta

190,87

Ukupan iznos za otplatu

11.452,20

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.