Krediti

Prijava

ABC kreditna unija odobrava namjenske i nenamjenske gotovinske kredite članovima, koji su državljani RH sa prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije, koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita.
Uvjeti kreditiranja utvrđuju se za svaku vrstu kredita posebno, sukladno internim aktima Unije.

 

Opći uvjeti kreditiranja članova
Korisnik kredita/ kreditna sposobnost
ABC – kreditna unija odobrava kredite članovima , građanima, državljanima RH koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita.
U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se sa svojim prihodima uključiti i sudužnik.
Potrebna primanja svih sudionika u kreditu izračunavaju se na zahtjev kao dio ukupne kreditne sposobnosti.
Kreditno sposobnim smatra se tražitelj kredita čija su primanja (vlastita ili u zbroju sa sudužnikom ) u posljednja tri mjeseca najmanje trostruko veća od iznosa mjesečnog anuiteta.


Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- Preslika osobne iskaznice
- Potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca
- Ovjerena administrativna Izjava
- Potvrda o visini mirovine koju je ovjerio HZMO, za umirovljenike, sudionike u kreditu
- Original tri zadnje platne liste ( ovjerene kopije) za sve sudionike u kreditu    
- dokument na kojem je vidljiv MBG i OIB
- za sudionike u kreditu koji su vlasnici obrta ili su zaposleni u obrtu, ili su uposleni kod društava sa manje od 10 zaposlenih, potrebna je informacija o bonitetu (BON-2, SOL-2)
- ukoliko je sudionik u kreditu zaposlen u obrtu / slobodnom zanimanju može se tražiti IP- obrazac za proteklu godinu koju je ovjerio poslodavac i pregled isplata plaća za tekuću godinu


Vlasnici obrta i slobodna zanimanja na zahtjev kreditora dostavljaju još:
- fotokopiju obrtnice i /ili Rješenje u upisu u obrtni registar, te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u Registar
- nadležnog tijela za slobodna zanimanja
- BON-2,SOL-2


Ukoliko se ukaže potreba može se zatražiti:
- Prijava poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu
- Izvodi o stanju žiro računa
- Knjiga primitaka i izdataka za tekuću godinu


Ukoliko je kredit osiguran nekretninom potrebno je dostaviti:
- original Izvatka iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 30 dana

 

ABC- kreditna unija Sisak zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

 

Instrumenti osiguranja kredita
- Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu ovjerena kod javnog bilježnika
- Zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
- Garantni depozit
- Hipoteka ili fiducijarni prijenos vlasništva - obavezno je sudužništvo supružnika bez dokumentiranja kreditne sposobnosti, osim ukolikosudužništvo služi i za povećanje kreditne sposobnosti korisnika kredita

 
Ostali uvjeti kreditiranja
- Ukoliko korisnik kredita nije u stalnom radnom odnosu ili je osoba na porodiljnom dopustu kredit se može odobriti uz kreditno sposobnog sudužnika,
- Poželjno je da svi sudionici u kreditu nisu zaposleni kod istog poslodavca,
- Samo jedan sudionik u kreditu može biti jedno od slijedećih zanimanja: vlasnik obrta, slobodno zanimanje osoba zaposlena u Obrtu / slobodnom zanimanju, osoba koja prima mirovinu iz inozemstva
- U slučaju da je takva osoba korisnik kredita traži se kreditno sposoban sudužnik,ili se povećava broj jamaca
- Sudionici u kreditu ne mogu biti slijedeće osobe osim ukoliko ponude kreditno sposobnog sudužnika: zaposlenici društava u stečaju, osobe   koje primaju isključivo invalidninu ili mirovinu za malodobno dijete, osobe na neprekidnom bolovanju duljem od 40 dana
- Sudionici u kreditu fizičkih osoba ne mogu biti zaposlenici kod pravnih osoba, obrtnika , slobodnih zanimanja koji imaju blokadu računa u   posljednjih šest mjeseci dulju od 7 dana
- Diskrecijsko pravo Kreditora je da sudionicima u kreditu starijim od 70 godina ne odobri kredit


Otplata kredita
- Obveze po kreditu uredno su podmirene ukoliko je iznos dosjele obaveze (anuitet/rata, interkalarna kamata , naknada i drugi troškovi) podmiren na dan dospijeća
- Više uplaćena sredstva, odnosno sredstva uplaćena prije roka dospijeća na kreditni račun evidentiraju se u vidu preplate do dospijeća dugovanja, odnosno do zahtjeva korisnika kredita za prijevremeno zatvaranje nedospjelog dugovanja.


Na više / prijevremeno uplaćena sredstva ne obračunava se kamata.     
-  Iznos preplate sa kreditnog računa može se iskoristiti, bez posebne suglasnosti korisnika kredita za zatvaranje dospjelog nepodmirenog dugovanja po nekoj drugoj osnovi istog dužnika , a u cilju smanjenja njegovih dodatnih troškova

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Informativni kreditni kalkulator

Mjesečna rata: 0.00 EUR

Ukupna otplata: 0.00 EUR

Naknada za obradu: 0.00 EUR

Izračun je informativnog karaktera, kontaktirajte nas za konačne izračune.